სკამები

APB-001

FEATURES
Sitting Area 0,7mx1,48m
User Capacity 3
Height 0,75m
APB-003

FEATURES
Sitting Area 0,6mx1,5m
User Capacity 3
Height 0,78m
APB-017

FEATURES
Sitting Area 1,4mx1,7m
User Capacity 3
Height 2,2m
APB-018

FEATURES
Sitting Area 0,68mx3m
User Capacity 3
Height 0,82m
APB-019

FEATURES
Sitting Area 0,58mx1,48m
User Capacity 3
Height 0,79m