ნაგვის ურნები

APK-001
მახასიათებლები
სხდომის არე0,48mx0,48m
სიმაღლე0,7m
  
  
  

 

APK-004
მახასიათებლები
სხდომის არე0,36mx0,36m
სიმაღლე0,55m
  
  
  

 

APK-007
მახასიათებლები
სხდომის არე0,47mx0,47m
სიმაღლე0,71m
  
  
  

 

APK-008
მახასიათებლები
სხდომის არე0,35mx0,35m
სიმაღლე0,6m
  
  
  

 

APK-015
მახასიათებლები
სხდომის არე0,5mx0,5m
სიმაღლე1m