სხვა სათამაშო ელემენტები

APE-001
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15 წელი
სხდომის არე1,2mx3,3m
უსაფრთხოების არე7,7mx6,2m
სიმაღლე2,5m

 

APE-020
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა4 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15 წელი
სხდომის არე1,6mx3,3m
უსაფრთხოების არე7,7mx6,2m
სიმაღლე2,5m

 

APE-021
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15 წელი
სხდომის არე0,5mx3m
უსაფრთხოების არე3,5mx6m
სიმაღლე0,7m