გარე ფიტნესის მოწყობილობები კლასიკური სერიები

APF-001
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი+12 წელი
სხდომის არე0,43×1,25m
უსაფრთხოების არე3,43×4,25m
სიმაღლე1,43m

 

APF-002
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი+12 წელი
სხდომის არე1×1,2m
უსაფრთხოების არე4×4,2m
სიმაღლე1,45m

 

APF-003
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი+12 წელი
სხდომის არე1,75×0,53m
უსაფრთხოების არე4,75×3,53m
სიმაღლე1,3m

 

APF-004
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი+12 წელი
სხდომის არე1,75×0,53m
უსაფრთხოების არე4,75×3,53m
სიმაღლე1,3m

 

APF-005
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი+12 წელი
სხდომის არე0,67×2,8m
უსაფრთხოების არე3,67×5,8m
სიმაღლე1,8m

 

APF-006
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი+12 წელი
სხდომის არე0,61×2,35m
უსაფრთხოების არე3,61×5,35m
სიმაღლე1,8m

 

APF-007
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი+12 წელი
სხდომის არე1,6×1,1m
უსაფრთხოების არე4,6×3,1m
სიმაღლე1,8m

 

APF-008
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი+12 წელი
სხდომის არე1,3×0,65m
უსაფრთხოების არე4,3×3,65m
სიმაღლე1,3m

 

APF-009
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი+12 წელი
სხდომის არე0,56×1,55m
უსაფრთხოების არე3,56×4,55m
სიმაღლე1,5m

 

APF-010
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა1 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი+12 წელი
სხდომის არე0,6×1,15m
უსაფრთხოების არე3,6×4,15m
სიმაღლე1,35m

 

APF-011
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა2 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი+12 წელი
სხდომის არე1,2×1,15m
უსაფრთხოების არე4,2×4,15m
სიმაღლე0,8m