ხის სათამაშო მოედნის მოწყობილობები

APC-1201
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა6-8 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე4,9mx4,5m
უსაფრთხოების არე7,9mx7,5m
სიმაღლე3,2m

 

APC-1202
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა7-9 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე4,9mx5,9m
უსაფრთხოების არე7,9mx9,4m
სიმაღლე4m

 

APC-1203
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა9-11 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე5mx8,9m
უსაფრთხოების არე8mx11,9m
სიმაღლე4m

 

APC-1204
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა14-16 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე7,4mx8,9m
უსაფრთხოების არე10,9mx12,4m
სიმაღლე4m

 

APC-1205
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა17-19 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე8,3mx8,6m
უსაფრთხოების არე11,8mx11,6m
სიმაღლე4m

 

APC-1206
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა19-21 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე8,6mx15,8m
უსაფრთხოების არე12,1mx19,3m
სიმაღლე4m

 

APC-1207
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა21-23 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე7,8mx8,3m
უსაფრთხოების არე10,8mx11,8m
სიმაღლე4,2m

 

APC-1301
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა10-12 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე5mx8,6m
უსაფრთხოების არე8mx12,1m
სიმაღლე4m

 

APC-1302
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა15-17 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე8,2mx9,4m
უსაფრთხოების არე11,2mx12,9m
სიმაღლე3,6m

 

APC-1303
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა16-18 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე8,6mx10,4m
უსაფრთხოების არე11,9mx13,9m
სიმაღლე3,6m
APC-1304
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა28-30 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე10mx8,2m
უსაფრთხოების არე13mx11,2m
სიმაღლე5m

 

APC-1305
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა32-34 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე14,1mx8,9m
უსაფრთხოების არე17,6mx12,4m
სიმაღლე5m

 

APC-1306
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა32-34 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე14,1mx8,9m
უსაფრთხოების არე17,6mx12,4m
სიმაღლე5m

 

APC-1307
მახასიათებლები
მომხმარებელთა რაოდენობა50-52 ადამიანი
მომხმარებელთა ასაკი3–15
სხდომის არე13,7mx18,6m
უსაფრთხოების არე17,7mx21,6m
სიმაღლე5m